Witte ontlasting is het gevolg van een darminfectie die voortkomt uit een verlaagde weerstand. Wanneer U en ik na overleg overgaan tot het behandelen van witte ontlasting kunt u hier de instructie downloaden die bij de medicatie hoort.

Deze cocktail bestaande uit diverse medicatie heeft als doelstelling het parasieten level in het darmenstelsel terug te brengen naar een acceptabel niveau. Verschillende parasieten kunnen het darmenstelsel aantasten, de vis verzwakken/ziek maken. Enkel door darmen microscopisch te onderzoeken kun je met zekerheid bepalen wie de veroorzakers zijn.
Darmonderzoek kan ik pas uitvoeren nadat ik de vis in laat slapen. De meeste klanten verliezen niet graag hun vissen. Om die reden hebben we een behandelmethode ontwikkelt.
Deze behandelmethode elimineert verschillende parasieten als flagellaten, ciliaten en lintwormen. Darmirritaties is een van de meest voorkomende problemen bij discusvissen. Darmparasieten zijn altijd latent aanwezig en zijn om die reden niet besmettelijk. Verstoring van darmenstelsel wordt veroorzaakt door vermindering van weerstand. Klik voor het aanvragen van de instructie op de volgende link.